Dexterkor

Vi har en liten besättning med svart, röd och dun (gråbrun) dexterkor. Vår besättning är med i Para-TB programmet med status A, BVD fri samt ansluten till KAP. Vi har erfarenhet av utförsel av nötkreatur till andra EU-länder. 

Dexterkon är en kombinationsras kött/mjölk som har sitt ursprung i sydvästra Irland och är en av västvärldens minsta koras. En ko har en mankhöjd på ca 95-105cm och väger mellan 240-340kg. Tjurar är något större med en mankhöjd på ca 100-110cm och väger mellan 330-440kg.

Dexterkon är väl lämpad som betesdjur i miljökänsliga områden tack vare sin storlek. Dom har en exceptionell grovfoderomvandling och utfodras därmed nästintill enbart med grovfoder. I förhållande till foderintaget är kött- och mjölkproduktionen mycket god. Dexterns kött är förstklassigt och mjölken är fet och proteinrik och mycket lämpad för ystning.

Korna lever och producerar länge, kalvningarna brukar vara lätta och problemfria och deras modersinstinkter är starka.

Mer information finns på Svenska dexterföreningens hemsida (länk).