Finullsfår

Vi har en liten besättning med vita, svarta och bruna finullsfår. Våra får är meadi-visna fria (MV3-status), fria från fotröta och anslutna till Elitlamm.

Finullsfåren har sitt ursprung i det nordeuropeiska, kortsvansade lantrasfåret. Rasen kännetecknas att de har god fruktsamhet, goda modersegenskaper och hög mjölkproduktion. 

Rasbeskrivningen för svenskt finullsfår säger att djuren ska ha ullfritt huvud och ullfria ben. Även nedre delen av svansen ska vara ullfri. Kroppen ska ha en finkrusig, mjuk och glansig ull i någon av de tre färgerna vitt, svart eller brunt. Vikten på vuxna djur ska för en tacka vara runt 50-70kg och för en bagge mellan 80-100kg.

Finullsfåret är en svensk lantras som minskar i antal. Rasen skyddas därför av EUs program för hotade husdjursraser.

Mer information om rasen finns på Svenska finullsföreningens hemsida (länk).